Străzi fără gropi 


Dealuri de rugină 
Ţes arsură bătrânească 
Prin şoaptă, secera uşor 
Zile fără umbră 

Dame prăfuite 
Scutură în depărtări, 
Vânt arsenic 

Nori fără hotare 
Adie veşted

Eclipsă 

zori de zi 
în roşcat 
ard în piele 

zile în gri 
pietre chioare 
râuri macină 

păduri căprui 
mistuie în amorţiri