Străzi fără gropi 


Dealuri de rugină 
Ţes arsură bătrânească 
Prin şoaptă, secera uşor 
Zile fără umbră 

Dame prăfuite 
Scutură în depărtări, 
Vânt arsenic 

Nori fără hotare 
Adie veşted