Stins 

Ape tulburi în amurg 
Stau să picure 
Arsură de aramă 

Pe cerul secetos 
Arde un nor 
Spre neant 

La răsărit 
Va fi totul stins