Mister

Într-un pântec mort
m-am născut,
şîntr-o lume de lumină 
 veşnic am pălit.

Lilieci de catifea
din neştiute au zburat,
lutului alb
să-i dea culoare.

Ce am desăvârşit
mereu va sălăşui
adânc în umbra
codrilor neînsufleţiţi.

Văluri de toamnă
poteci vor cerne
doar celor ce ştiu păşi.